Saturday, October 30, 2010

Ажлын ярилцлаганд хэрхэн амжилттай орох вэ?

1. Бэлтгэл сайн хий - Тухайн ярилцлаганд ирж болох асуултуудад эртнээс хариултаа бэлдэх
2. Тухайн компанийн талаар мэдээлэл цуглуул, зарим нэг амжилт болон онцгой үйл явдлуудыг судал. Мөн хийх гэж буй ажлын байрныхаа талаар судал
3. Ажил хэрэгч хувцасла
4. Ярилцлагандаа цагаас эрт ир
5. CV-г илүү нэг хувь өөртөө авч орох хэрэгтэй. мөн үзэг цаастай байж тухайн хүний хэлсэн зүйлсийг тэмдэглэж авах. Ингэснээр тухайн ажил олгогчид өөрийгөө сонсох чадвартайг харуулах юм.
6. Эхний шатны ярилцаганд цалин бүү асуу, асуулт тавих гэж байгаа бол ухаалаг өөдрөг асуулт тавь. Жишээ нь: Ажлаа маш сайн хийж биелүүлсэн тохиолдолд хэрхэн урамшуулдаг вэ? г.м
7. Хувийн шалтгаануудыг бүү дурд. Жишээ нь: хэдэн хүүхэдтэй хэрхэн амьдардаг талаар бүү ярь
8. Өмнөх туршлага, гаргасан амжилтуудаа ирээдүйд гарч болох үр дүнтэй холбо.
9. Өөрийгөө тухайн ажлын байранд хамгийн тохирох хүн гэсэн нотолгоог давтан ярих.
10. Эргэх холбоо үүсгэ. Ярилцлагын дараа тухайн ажил олгогчтой холбогдож тухайн ажлыг хийх чин хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэх.

No comments:

Post a Comment